MAXUS TECHNOLOGY GROUP

Członkowie naszego zespołu przez wiele lat pracowali w różnych branżach i dziedzinach przemysłu. Kilka lat temu powstała idea połączenia umiejętności, wiedzy i doświadczeń w celu stworzenia MAXUS TECHNOLOGY GROUP.


Struktura Spółki obejmuje dwa działy ściśle ze sobą współpracujące:
Biuro ds. Badań i Rozwoju  (RESEARCH & DEVELOPMENT OFFICE) oraz Dział Handlowy  (COMMERCIAL DIVISION).

Dział Badawczy

 • określa najlepsze warunki i parametry produkcyjne,
 • opracowuje specyfikację techniczną i technologiczną w zakresie projektowania technologii i samego urządzenia, na podstawie wyników pracy Laboratorium Technologicznego,
 • koncentruje się na tworzeniu kompleksowych i nowatorskich rozwiązań technologicznych głównie 
w zakresie suchej technologii (dry technology) na podstawie pierwotnej bazy surowcowej.

 • Dział Projektowy

 • opracowuje zakres badań i prac dla uzyskania niestandardowego rozwiązania technologicznego 
w oparciu o wykorzystywaną technologię,
 • projektuje urządzenia pracujące głównie z wykorzystaniem technologii suchej separacji , stosownie do bazowego surowca (input source material) oraz założonych i oczekiwanych efektów wyjściowych (output final product), zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Dział Badawczy.

 • Dział Handlowy

  Zadaniem Działu Handlowego jest współpraca z kontrahentami i potencjalnymi odbiorcami, głównie na płaszczyźnie prezentacji wyników prac Biura ds. Badań i Rozwoju, prowadzenia procesów sprzedażowych oraz realizacji wdrożenia inwestycji zgodnie z podjętymi ustaleniami.

  Laboratorium Technologiczne

 • prowadzi badania składu i właściwości bazy surowcowej tj. materiału dostarczonego przez kontrahenta,
 • potwierdza parametry pracy zaprojektowanych i wykonanych urządzeń,
 • tworzy i testuje modele doświadczalne, prototypy oraz instalacje pilotażowe,
 • nadzoruje montaż i uruchomienie instalacji przemysłowych. • Close Menu